แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ของคุณ

หมายเลขยืนยันการสมัคร
ชื่อ นามสกุล
ประเภทการแข่งขัน
หมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง

กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง ที่ท่านใช้ในการสมัคร เพื่อยืนยันว่ารายการการสมัครนี้เป็นของท่าน และ เพื่อดำเนินการส่งข้อมูลสำเร็จ
อีเมลปัจจุบันที่ติดต่อได้
เบอร์โทรปัจจุบันที่ติดต่อได้
แจ้งความประสงค์ กรุณาเลือก 1 ตัวเลือก
โอนสิทธิ์แข่งขันให้บุคคลอื่นวันที่ 11-12 มิ.ย. 2565
อื่นๆ โปรดระบุ